de bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en iedereen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde
ons geleerd
dat al wat sterft
zal bloeien….

Toon Hermans

 

 

Op  woensdag 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij mensen gedenken die gestorven zijn. Op die dag is de kerk open van 10.30 tot 17.00 uur voor allen die de stilte of een ander klankbord zoeken. U kunt een kaarsje aansteken en er zijn op de achtergrond mensen aanwezig die open staan voor ontmoeting.

Op zondag 6 november is er om 10.00 uur een kerkdienst waarin de namen genoemd worden van hen die gestorven zijn, in het afgelopen jaar of eerder. Soms namen of kregen we te weinig tijd om te rouwen. Het is nooit te laat om daar aandacht aan te besteden en de naam horen uitspreken van iemand wiens naam al zo lang niet meer werd genoemd. 

Als u wilt dat in deze kerkdienst de naam klinkt van iemand die u wilt gedenken, dan kunt u contact opnemen met de predikant, Willemien Keuning, wjkeuning@me.com,

In de Adventstijd van 27 november tot en met 18 december is er elke zondag om 17.00 uur een vesper in de Mariakerk en op 24 december is er om 22.00 uur een Kerstnachtdienst. Als u daar graag een lied wilt zingen dat u dierbaar is, dan kunt u dat aan mij laten weten. 

Op eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een kerkdienst waarin wij elkaar verhalen vertellen, gedichten voorlezen en samen zingen. Ook daarvoor zijn bijdragen uit het dorp van harte welkom. Ook uw aanwezigheid zonder verdere toevoeging wordt zeer gewaardeerd.

Op zondag 1 januari is er om 10.00 uur een ochtendgebed een wensen wij elkaar Lokkig Nijjier.