Op 8 juni richtte het Israëlische leger tijdens een militaire operatie om enkele Israëlische gijzelaars te redden,  een bloedbad aan in het vluchtelingenkamp Nuseirat. Het Israëlische leger en hun inlichtingenpersoneel vermomden zich als ontheemde Palestijnen die hulp zochten. Volgens medische rapporten kwamen minstens 274 Palestijnen om het leven en raakten bijna 700 mensen gewond, voornamelijk burgers. Tijdens de operatie werden vier Israëlische gijzelaars gered.

Schepper-God, we weten dat ieder mens voor uw ogen gelijk is. Heer, hoewel we dankbaar zijn dat de vier Israëlische gijzelaars zijn gered, zijn we verontwaardigd dat daar een bloedbad voor nodig was. Heer, hoe lang duurt het voordat de wereld ziet dat ook  Palestijnen naar uw beeld zijn geschapen? Hoe lang kunnen waarheid en goedheid verdraaid worden door bedrog en haat? Heer, kom tussenbeide door uw heilige gerechtigheid, die Palestijnse levens van evenveel waarde acht als alle andere, en die de bron van onrecht uitroeit. Heer in uw genade… hoor ons gebed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) legde 464 aanvallen op gezondheidsorganisaties in Gaza vast. Het mondiale agentschap zegt dat deze aanvallen sinds 7 oktober hebben geresulteerd in 727 doden, 933 gewonden, 101 vernietigde gezondheidsvoorzieningen en 113 vernietigde ambulances.  

God die geneest, we danken alle heiligen in Gaza, bekend en onbekend, die hun leven hebben opgeofferd om mensen in nood te helpen. In deze onrechtvaardige en donkere wereld, waar de zonde lijkt te heersen en de hoop verloren lijkt te gaan, herinneren we ons dat “de liefde alles verdraagt, alles gelooft, alles hoopt en alles verdraagt” (1 Korintiërs 13:7). Heer, help ons, gebied door liefde,  rechtvaardige vrede te brengen.  Heer in uw genade… hoor ons gebed.  

Op 5 juni bestormden duizenden Israëli’s, begeleid door de Israëlische politie, de Oude Stad van Jeruzalem, waarmee ze begonnen aan de jaarlijkse mars waarmee de verjaardag wordt gevierd van Israëls bezetting en annexatie van Oost-Jeruzalem in Israël in 196. Sommige Israëli’s bereikten de Al-Aqsa-moskee en lieten provocerende gebeden horen. Tijdens de mars scandeerden Israëli’s fascistische leuzen, vielen talloze Palestijnen en journalisten aan en vernielden Palestijnse winkels. De Israëlische politie arresteerde na de aanslagen verschillende lokale Palestijnen, waaronder kinderen. 

Heilige God, met u huilen wij over Jeruzalem, een stad van haat en zonde. Heer, doe ons overheersende instellingen, structuren en overtuigingen herkennen en help ons die te ontmantelen. Wek in ons heilige toorn tegen de zonde en verlos ons wanneer we in de verleiding komen om kwaad met kwaad te bestrijden. Heer, zegen degenen die vervolgd worden in Jeruzalem en in heel Palestina.  Heer in uw genade… hoor ons gebed

Een Israëlische arts in een veldhospitaal voor Gazaanse gevangenen op de Israëlische legerbasis Sde Teiman heeft “betreurenswaardige omstandigheden” en “noodzakelijke amputaties” beschreven die het gevolg  zijn van het aanleggen van handboeien. In een brief aan de Israëlische procureur-generaal en de ministers van Defensie en Volksgezondheid, gepubliceerd door Ha’aretz, zei de arts dat de omstandigheden in het veldhospitaal van Sde Teiman de gezondheid van de gevangenen in gevaar brengen en de medische ethiek schenden. Bovendien heeft CNN onlangs een rapport gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe de gedetineerden permanent geblinddoekt en in luiers worden vastgehouden.  

God die beschermt, u werd, net als veel Palestijnen, gemarteld, verwaarloosd en vernederd. Heer, we weten niet hoe, maar verzeker de Palestijnen die onrechtvaardig worden behandeld dat u ze ziet. Herinner ons eraan dat als we de zwakken onderdrukken en martelen, we geboeid zijn door haat en door onze eigen menselijkheid te ontkennen. Heer, doorbreek de ketens van de zonde en geef ons de kracht om goedheid en barmhartigheid nooit op te geven.  Heer, in uw genade… hoor ons gebed

Minstens 3600 Palestijnen zitten zonder aanklacht of proces, bijstand van een advocaat en meestal onvindbaar voor familie, in de gevangenis. In de bezette Palestijnse gebieden is één op de vijf Palestijnen ooit gearresteerd en aangeklaagd. Dit percentage is voor Palestijnse mannen twee keer zo hoog als voor vrouwen: twee op de vijf mannen zijn (ooit) gearresteerd en aangeklaagd. Ook Palestijnse kinderen ondergaan deze ‘behandeling’.

God van vrijheid, wij bidden voor ware gerechtigheid en bevrijding voor alle Palestijnse gevangenen die zonder rechten in de gevangenis zitten en onder gruwelijke omstandigheden verkeren. Doe hen recht en herstel hun eer. Geef hen en hun families hoop en moed in hun tijden van lijden. Nu Israëlische rechtbanken systematisch Palestijnen elk recht onthouden; help ons dan om creatief en volhardend voor Palestijnse gevangenen te vechten.  Heer in uw genade… hoor ons gebed 

De vorige maand stond in de Katholieke kerk Maria, de Moeder van Jezus centraal. Katholieken over de hele wereld brachten haar hulde ingaan haar gewijde diensten en gebeden. Op 30 mei had wijdde de bijbelgroep van en voor vrouwen van Sabeel een sessie aan Maria onder leiding van zuster Ghada Ne’meh.  

God van Maria, we verstaan de klacht van Maria over haar Zoon door de rouwklacht van Palestijnse moeders om hun door het Rijk vermoorde kinderen. Heer, help ons leerling, profeet en getuige te zijn zoals Maria, zodat we licht in de wereld kunnen zijn en zoals zout het verschil kunnen maken. Wij danken u voor de bijbelstudie van Sabeel, die onze gemeenschap helpt te mediteren over uw nooit eindigende liefde.   Heer in uw barmhartigheid… hoor ons gebed  

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de landen Botswana en Zimbabwe.  Heer in uw genade… hoor onze gebeden ………….