Nieuwsbrief Kerst

posted in: Uncategorized | 0

Fan de foarsitter As ik dit stikje sit te skriuwen achter myn computer is de “Lockdown” in pear dagen ynwurking en set it deistige libben fan de mienskip op syn kop. Der is hiel wat bard it ôfrûne jier. As … Continued