Contact

Heeft u een vraag, of wilt u een gesprek met de dominee of een van onze kerkeraadsleden aanvragen? Dat is altijd mogelijk.

Dominee
Willemien Keuning – telefoon: 06 – 43637575

Kerkenraad
Rinse de Groot, voorzitter, tel. 06-51968990/ 058-2542051 of rsdegroot@terphus.nl

 

Boukje Jilderda, scriba,  tel. 06-45827596

 

Koster van de Mariakerk is Maaike de Groot.
Telefoonnummer van haar is: 0612504965