Op de foto van li naar re: Jelle, Boukje, Feikjen, Rinse, Gudula en Esther

Rinse de Groot, ouderling/kerkrentmeester en voorzitter

Feikjen van der Zwaag, ouderling/kerkrentmeester

Boukje Jilderda, ouderling/scriba

Gudula van Beem, ouderling

Esther Langedijk, diaken

Jelle Sybesma, diaken

Voor informatie en contact:

Rinse de Groot, voorzitter, tel. 06-51968990/ 058-2542051 of rsdegroot@terphus.nl

Boukje Jilderda, scriba,  tel. 06-45827596

Koster van de Mariakerk is Maaike de Groot. Telefoonnummer van haar is: 0612504965