Hervatting kerkdiensten in de Mariastsjerke op 5 juli, om 09.30 uur

Naar aanleiding van de bekende versoepelingen van de Coronamaatregelen en de adviezen van de kerkprovincie Friesland, worden de kerkdiensten vanaf 5 juli hervat.

In de maanden juli en augustus zijn er op elke zondag kerkdiensten in de vorm van ochtendgebeden, zoals overgeleverd binnen de kloostertraditie. Dat houdt onder andere in, dat de bijeenkomsten ongeveer een half uur duren en eenvoudig van aard zijn. Daarna is er als vanouds alle gelegenheid tot ontmoeting.

De ochtendgebeden beginnen om 09.30 uur.

Ook kinderen zijn van harte welkom.

Sinds de coronacrisis kennen wij naast huidhonger ook terrashonger en kantoorhonger. Sinds een artikel in Trouw van Stijn Fens (begin mei) kennen we nu ook het woord kerkhonger. Mocht u daar last van hebben en nog niet kunnen of durven komen in deze maanden, wilt u dat dan melden bij een van de kerkenraadsleden (waaronder ook de predikant)? Dan komt de kerk naar u toe.

Hartelijk dank dat u deze bijeenkomsten mogelijk blijft maken door thuis te blijven bij symptomen die heel misschien verband houden met Corona.

Hoe het verder zal gaan na augustus, is nog onbekend. Wij houden u op de hoogte via website en Facebook.