Vanaf maart hebben we als land, dorp en gemeente te maken met het corona-virus. Het heeft impact op ons allemaal, raakt ons en beperkt ons in ons doen en laten. Juist in deze tijd willen we Doarpstsjerke zijn en heten we jullie op twee momenten in de week welkom.

We vinden het fijn als u komt in goede gezondheid en als u de 1,5 meter in acht neemt. Voor de duidelijkheid zijn de zitplaatsen tijdens het ochtendgebed even aangegeven.

Elke zondagochtend een ochtendgebed

Elke zondagochtend is er een korte viering in de Doarpstsjerke van Mantgum. Dit ochtendgebed begint om 9.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Vanaf 25 oktober beginnen we om 10.00 uur. Aansluitend is er Kerkcafé, koffiedrinken en ruimte voor ontmoeting, uiteraard op 1,5 meter. Het Kerkcafé is open voor het hele dorp, ook als u niet bij de viering aanwezig bent. Voor kinderen is er een speelplek in de kerk.

Elke woensdagochtend Breek de Week 

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is er Breek de Week in de Doarpstsjerke. Voor iedereen uit Mantgum en omstreken, jong en oud, thuiswerkers, kantoorlozen, gepensioneerden etc. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake. Fan herte wolkom!

Kerkdiensten oktober 2020

Zondag 11 oktober 9.30 uur

Zondag 18 oktober  9.30 uur

Zondag 25 oktober 10.00 uur

Zondag 1 november 10.00 uur