Meteen naar de inhoud

Extra nieuwsbrief over het Coronavirus en wat het betekent voor onze kerk.

Mariakerk Mantgum15 maart 2020
Het nieuws over het Corona virus houdt ons behoorlijk bezig.
Adviezen die ons bereiken uit de politiek en uit de landelijke kerk nemen wij ter harte,
maar om te beginnen zien we de dagen waarin we leven in het licht van Christus.
Wij zijn meer dan gezondheidsrisico’s en economische belanghebbers:
geschapen naar het beeld van God, afhankelijk van Hem en van elkaar, kwetsbare mensen die op-leven van een goed woord, een hand, een kus.
Wij laten u weten dat er in ieder geval tot en met 29 maart geen kerkdiensten zijn.
Wel is de kerk open op 22 en 29 maart van 10.00 tot 12.00 om u in de gelegenheid te stellen even los te zijn van alles wat ons bezig houdt, stilte te zoeken, een kaarsje te branden.
Er zijn vrijwilligers aanwezig.
Wij nemen geen initiatief tot het bezoeken van mensen.
Wel zijn wij beschikbaar als u bezocht wilt worden of telefonisch contact wilt.
U kunt dan bellen met Boukje Jilderda (0645827596) of met Willemien Keuning (0643637575)


We houden u op de hoogte,
ook via Facebook Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd

Namens de kerkenraad, Rinse de Groot