Contact

Heeft u een vraag, of wilt u een gesprek met de predikant of een van onze kerkenraadsleden aanvragen? Dat is altijd mogelijk.

Predikant
Op dit moment hebben wij geen eigen predikant. Wel is er een predikant-consulent, ds. Klaas van Marrum

Kerkenraad
Rinse de Groot, voorzitter
Telefoon: 06-51968990/ 058-2542051
of mail naar: rsdegroot@terphus.nl

Esther Langedijk, scriba
Telefoon: 06 1128 9667

Koster
Maaike de Groot
Telefoon: 06 12 50 49 65

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op deze pagina.

Adres kerk: Seerp van Galamawei in Mangtum

Iban: NL74 RABO 0330 8031 58 (CvK Prot. Gem. Mantgum en Skillaerd) 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75