Contact

Heeft u een vraag, of wilt u een gesprek met de predikant of een van onze kerkeraadsleden aanvragen? Dat is altijd mogelijk.

Predikant
Willemien Keuning
Telefoon: 06 – 43637575

Kerkenraad
Rinse de Groot, voorzitter
Telefoon: 06-51968990/ 058-2542051
of mail naar: rsdegroot@terphus.nl

Boukje Jilderda, scriba
Telefoon: 06-4582759

Koster
Maaike de Groot
Telefoon: 06 12 50 49 65

Meer informatie over onze dienstverlening vindt u op deze pagina.

Adres kerk: Seerp van Galamawei in Mangtum

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75