Vieringen

7  januari                                                  11.00   

21 januari                                                 10.00

4 februari                                                 10.00

18 februari  40 dagentijd  I  vesper          17.00, inloop 16.15 

25 februari  40 dagentijd II vesper            idem

3 maart       40 dagentijd III vesper           idem

10 maart      40 dagentijd IV vesper           idem

17 maart       40 dagentijd V vesper            idem

24 maart       Palmpasen                             10.00

30 maart       Paaswake                               22.00  

31 maart        Paasfeest regiodienst            10.00

 

KINDEREN 

zijn hartelijk welkom in de kerk. Gezinnen hebben vaak zo’n overladen programma dat de zondag nodig is om samen tot rust te komen. 

Voor ontmoeting en viering, op gewone en bijzondere dagen, thuis of in de kerk:

Willemien Keuning, wjkeuning@me.com, 0643637575.

 

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?