Meteen naar de inhoud

Vieringen

Zondag 16 oktober – 10.00 uur

Zondag 30 oktober  regiodienst Hilaard- 11.00 uur

Woensdag 2 november, Allerzielen, geen kerkdienst. Voor wie wil gedenken, de stilte of een ander klankbord zoekt: de kerk is open van 10.30 tot 17.00 uur

Zondag 6 november, gedachtenis aan de gestorvenen, dankdag voor gewas en arbeid – 10.00 uur

Zondag 20 november – 10.00 uur

Zondag 27 november, Advent I, vesper – 17.00 uur

Zondag 4 december, Advent II, vesper –  17.00 uur

Zondag 11 december, Advent III, vesper – 17.00 uur

Zondag 18 december, Advent IV, vesper – 17.00 uur

24 december, Kerstnacht, wensen voor te zingen liederen opgeven bij wjkeuning@me.com – 22.00 uur

25 december, eerste Kerstdag, Kerstfeest; zingen, verhalen en gedichten – 10.00 uur

Zondag 1 januari 10.00 uur, ochtendgebed, ontmoeting, Lokkig Nijjier. Wie deze wens wil ondersteunen met meegebrachte lekkere dingen, wordt verzocht daarover contact op te nemen met de koster, Maaike de Groot, 06 12504965

KINDEREN

Kinderen zijn hartelijk welkom in de vieringen. Daar gaat het net zoals thuis: zij horen erbij.

Als zij er mogen zijn, staan hun zintuigen wijd open en zuigen zij heel veel op: de sfeer, muziek, verhalen, kaarslicht. Zij bewegen zich tijdens de vieringen vrij tussen ouders en de kerkhut. Ouders zorgen ervoor dat zij zich voegen in het geheel van de liturgie. Net als thuis krijgen nu en dan bijzondere aandacht, en maken zij vanzelfsprekend deel uit van het geheel.

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?