Meteen naar de inhoud

Vieringen

1  oktober                10.00 uur

15 oktober               10.00 uur

29 oktober              11.00 uur  regiodienst

2 november             Allerzielen, kerk open tussen 14.00 en 16.30 

5 november            10.00  Gedachtenis aan de gestorvenen

19 november           10.00  

3 december              17.00   vesper I Advent

10 december              17.00  vesper  II Advent

17 december               17.00  vesper  III Advent

24 december               22.00  kerstnacht IV Advent

25 december             10.00  Kerstfeest

 

KINDEREN 

zijn hartelijk welkom in de kerk. Gezinnen hebben vaak zo’n overladen programma dat de zondag nodig is om samen tot rust te komen. 

Voor ontmoeting en viering, op gewone en bijzondere dagen, thuis of in de kerk:

Willemien Keuning, wjkeuning@me.com, 0643637575.

 

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?