Vieringen

Elke zondag om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

16 juni

7 juli, 9.30, openluchtdienst op Skillaerd, bij regen in de kerk

21 juli

1 september

15 september

29 september, 11.00 

6 oktober

20 oktober

3 november, gedachtenis aan de gestorvenen

17 november

KINDEREN 

zijn hartelijk welkom in de kerk. Gezinnen hebben vaak zo’n overladen programma dat de zondag nodig is om samen tot rust te komen. 

Voor ontmoeting en viering, op gewone en bijzondere dagen, thuis of in de kerk:

Willemien Keuning, wjkeuning@me.com, 0643637575.

 

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?