Vieringen

Elke zondag om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

16 juni, 11.00

7 juli, 9.30, openluchtdienst op Skillaerd, bij regen in de kerk

21 juli

1 september

15 september

29 september, 11.00 

6 oktober

20 oktober

3 november, gedachtenis aan de gestorvenen

17 november

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?