Vieringen

1 mei               10.00

15 mei           10.00

29 mei            10.00 regiodienst

5 juni              10.00 Pinksteren 

19 juni          10.00

3 juli             10.00 kerkdienst op Sklillaerd

17 juli            10.00 

7 augustus    10.00

21 augustus  10.00

                                

 

KINDEREN

Kinderen zijn hartelijk welkom in de vieringen. Daar gaat het net zoals thuis: zij horen erbij.

Als zij er mogen zijn, staan hun zintuigen wijd open en zuigen zij heel veel op: de sfeer, muziek, verhalen, kaarslicht. Zij bewegen zich tijdens de vieringen vrij tussen ouders en de kerkhut. Ouders zorgen ervoor dat zij zich voegen in het geheel van de liturgie. Net als thuis krijgen nu en dan bijzondere aandacht, en maken zij vanzelfsprekend deel uit van het geheel.

 

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen?