Dienstverlening

De kerk is er voor de hele samenleving, dichtbij en ver weg. Zij is daar deel van, als gist in het brood.

Koster & gastvrouw

Maaike de Groot

Tel. 06 - 12 50 49 65

Delen

De diakenen zien er van oudsher op toe dat goederen, geld en diensten worden gedeeld met “hen die niets hebben”. In onze tijd heeft de staat die taak overgenomen, maar de laatste jaren wordt duidelijk dat de overheid zich op dit gebied meer terugtrekt. De drempel om hulp te vragen bij financiële nood is hoog. Wij schamen ons daar al gauw voor. Toch zijn diakenen op zulke momenten bereikbaar. U kunt hen inschakelen voor uzelf, maar ook voor een ander. Zij hebben zoals alle leden van de kerkenraad geheimhouding beloofd. Alles wat u aan hen kwijt wilt, is vertrouwelijk.

Diakenen

Esther Langedijk, diaken-scriba

058 250 11 15

Jelle Sybesma

058 251 95 10

Materiële zaken Doarpstsjerke

De kerkrentmeesters beheren de eigendommen van de gemeente: geld, gebouwen en begraafplaatsen. Het college bestaat uit drie personen. 

Wanneer u iemand wilt laten begraven op de begraafplaats bij de Mariakerk of op Skillaerd, kunt u contact opnemen met Rinse de Groot

Kerkrentmeesters

Rinse de Groot, voorzitter

06 - 519 689 90 of 058 - 254 20 51

Feikjen van der Zwaag, secretaris

058 251 95 10

Omzien naar elkaar

 

Ouderlingen zijn oog en oor van de gemeente in het dorp. U kunt hen altijd bereiken.

Ouderlingen

Hanneke Jokhan-Dijkema

0651107672
hannekedijkema@outlook.com

Willemien Keuning

Ouderling met bijzondere opdracht
0643637575

Predikant

Uitvaarten

Als u een kerkelijke uitvaart wilt, kunt u contact opnemen met  de scriba, Esther Langedijk, telefoon 06 11 28 96 67, of met de ouderling, ds. Willemien Keuning, telefoon 06 43 63 75 75.

Wilt u voordat u afspraken maakt met de uitvaartleider, met de predikant overleggen over het tijdstip? 

Dopen en huwelijken

Wilt u als u als u doop, kerkelijke bevestiging van uw huwelijk of een huiselijke bijeenkomst overweegt, tijdig contact opnemen met de predikant? Zij is bereikbaar via 06 43 63 75 75.

Adres kerk: Seerp van Galamawei 3 in Mantgum

Predikant: Willemien Keuning   – tel. 06 –  436 375 75