Meteen naar de inhoud

3e wekelijkse nieuwsbrief

Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd
Nieuwsbrief 3
19 maart 2020


Voorzitter Rinse de Groot (06) 51 96 89 90
Scriba Boukje Jilderda (06) 45 82 75 96
Predikant Willemien Keuning (06) 43 63 75 75
www.pkn-mantgum.nl
Facebook Doarpstsjerke Mantgum en Skillaerd


Brieven schrijven


Mensen van goede wil,
wij worden ingehaald door de feiten.
Meldden wij in de vorige brief nog dat we de komende zondagen, 22 en 29 maart, de kerk openstellen, dan moeten we nu melden dat dat niet meer kan. De richtlijnen die de overheid geeft en die gelden tot en met 6 april, zijn helder.
Het is op dit moment zelfs zeer de vraag of op Palmpasen en de vier dagen van Pasen de Maria-kerk wel opengesteld kan worden.
Zolang de kerk gesloten moet blijven en wij elkaar niet meer zo gemakkelijk kunnen bereiken als wij gewend zijn, krijgt u wekelijks een Nieuwsbrief. Daarmee kunnen we elkaar bemoedigen en op de hoogte houden.
Op zondag 15 maart, de derde zondag in de 40 dagen tijd, zond de Omrop Fryslân een kerkdienst uit vanuit Franeker. Ds. Sytze Ypma was de voorganger. Ook op de volgende zondagen worden er door Omrop Fryslân diensten uitgezonden vanuit de Martinikerk in Franeker.
Via de NPO zijn er kerkdiensten, aangepast aan de situatie, vanuit het landelijk Dienstencentrum van de PKN te volgen.
De komende zondag, 22 maart, is het de vierde zondag in de 40 dagen tijd.
Een van de lezingen die op deze zondag volgens de traditie klinken, is een klein stukje uit een lange brief van lang geleden aan een gemeente in quarantaine in de stad Efeze (5,8,-10):

Ooit waren jullie duisternis,
maar nu zijn jullie licht
in eenheid met de Ene.
Wandel dan ook als kinderen van het licht,
want de vrucht van het licht bestaat in
goedheid, gerechtigheid en waarachtigheid,
wikkend en wegend
waar de Ene gein in heeft.


In deze dagen krijgen oude woorden nieuwe glans.
Nu we stil worden gezet, worden we creatief en krijgen we er gein in om aardig te zijn voor elkaar. Dat zijn – in bijbelse taal – de vruchten van het licht.
Daar heeft de Eeuwige lol in en wij ook.
Terecht wordt steeds benadrukt dat de ouderen die wat meer kwetsbaar zijn door de opgelegde quarantaine, nu nog meer geïsoleerd worden. De minister-president zei het mooi in zijn toespraak van 16 maart: de meeste mensen die nu worden besmet, bouwen een muur rond de kwetsbaren. Zij helpen mee aan het opbouwen van de groepsimmuniteit. Mocht u wat grieperig worden, dan is dat misschien een troost en …………laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Ondertussen is elke griep niet meer onschuldig: krijg ik koorts? Besmet ik nu ook anderen? Heb ik het virus onder de leden? Moet ik een dokter bellen? Laten we nuchter en waakzaam blijven en boven alles ons en elkaar te binnen brengen dat niets, ook geen Corona virus, ons kan scheiden van de menslievende God
We zijn het verleerd: elkaar brieven te schrijven. Daarom roep ik u op om elkaar (ook de mensen die extra kwetsbaar zijn), een echte, ouderwetse brief te schrijven, het liefst met kroontjespen als u die nog heeft. Daarmee heft u ook uw eigen quarantaine op. Deze week leerde ik waar het woord quarantaine vandaan komt: van quaranta giorni (veertig dagen). Dat is een van origine medische term die afkomstig is uit het Italiaans ten tijde van de pestepidemie in de 14e eeuw. In deze tijd werden alle aanmerende schepen verplicht om 40 dagen in de haven stil te blijven liggen, en werd de bemanning daarbij verboden het schip te verlaten. Deze maatregel behelst het afschermen van risicobronnen ter vermindering van verspreiding van een infectie. Het is wel heel bijzonder dat het woord quarantaine ons op de lippen bestorven ligt in deze veertigdagen tijd.
Wij zijn levende stenen van het Messias-lichaam, ook nu. Mocht u als levende steen uw bijdrage willen leveren aan de manier waarop wij nu gemeente zijn, wilt u dan uw bijdrage aan deze periodiek sturen aan wjkeuning@me.com?
Mensen die graag bezoek willen ontvangen, kunnen dat laten weten. Bezoekers zijn niet verkouden en hebben geen koorts. Wij nemen geen initiatieven tot bezoek om u niet in verlegenheid te brengen, als u het lastig vindt om bezoek te weigeren.
Voor vragen van welke aard ook, kunt u contact opnemen met voorzitter, scriba of predikant.
Schroom niet om vrienden en dorpsgenoten te wijzen op de mogelijkheid zich in te
schrijven voor deze nieuwsbrief.
Als u graag wilt dat uw telefoonnummer bij ons bekend is, wilt u dat dan aan mij doorgeven? Zo bouwen wij verder aan de noodzakelijke gegevens om ten allen tijd voor elkaar bereikbaar te zijn.
Houd moed.

Tot volgende week!

Willemien Keuning.
wjkeuning@me.com