Luister en gesprekskring, te beginnen op 15 februari om 10.00 uur

Alain Verheij (geboren 2 januari 1989) vertelt van zijn zoektocht in en buiten de kerk aan de hand van zijn eigen verhaal en verhalen uit de bijbel. Hij is theoloog, opgevoed in evangelicale kringen, verhuisde naar de orthodoxe kant van de kerk en leeft nu als randkerkelijke. Hij noemt zichzelf publiek theoloog omdat hij zich niet op wil sluiten in één- en ook niet in de kerk. Hij preekt wel in kerken en dat komt mooi uit, want elke kerkdienst is principieel een openbare bijeenkomst. Iedereen is daar welkom, gelovig of niet. Daarnaast is hij op meerdere plaatsen te vinden: in het publieke debat, in zijn boeken, op  festivals, in bibliotheken; waar eigenlijk niet? Meer over hem op zijn website.

Het boek dat we gaan lezen is de aanleiding tot ons gesprek; ook ons eigen verhaal doet er toe. Iedereen is daarbij welkom. Mogelijk is deze kring een kans tot (hernieuwde) kennismaking met de bijbelse verhalen, met elkaar en met onszelf. Ook mensen die nooit in een kerk komen, kunnen ene belangrijke bijdrage leveren aan dit gesprek. 

Elke derde woensdagmorgen van de maand om 10.00 uur, te beginnen op 15 februari aan De Finne 12. 

Daar bespreken we ook de volgende data en plaatsen, met eventuele wijzigingen.

Hartelijk welkom,

Willemien Keuning.