In januari nam ik afscheid als predikant van de Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd. Op 7 april bevestigde ik in deze gemeente als gastvoorganger Hanneke Dijkema als ouderling en op diezelfde dag werd ik door ouderling Rinse de Groot bevestigd als ouderling met een bepaalde opdracht in dezelfde gemeente. Het was even zoeken naar onze nieuwe rollen en daar hadden we gein in.