Brief 23

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Als er geen water meer is, loopt de gemeenschap te hoop tegen Mozes en Aäron. Zij ruziën metMozes en ze zeggen: Ach waren wij maar samen met de onzen gesmoord onder de ogen van deEne. En waarom heb je zijn … Continued

Brief 21

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Mattheus 17 14 Als zij weer terug komen bij de mensen komt er iemand op hem af die voor hem op de knieën valt 15 en zegt: heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en hij lijdt … Continued

Brief 18

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Wil je wel geloven dat het groeien gaat…. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en … Continued

Brief 17

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Verstoppertje spelen Dit zijn de woorden van de briefrol die de profeet Jeremia heeft verzonden vanuit Jeruzalem,- lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-17-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Hervatting kerkdiensten Mariatsjerke 5 july 9.30

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Naar aanleiding van de bekende versoepelingen van de Coronamaatregelen en de adviezen van de kerkprovincie Friesland, worden de kerkdiensten vanaf 5 juli hervat. Lees verder: http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/20200622-aankondiging-website.docx

Brief 16, eerste zondag van de zomer.

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Oproep tot creatief verzet zie, ík zend jullie uit als schapen te midden van wolven; wordt dus slim als de slangen en simpel als de duiven!- Lees verder: http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-16-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Brief 15

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Deze zondag vormt een overgang tussen de tijd van de Grote Feesten: Kerst, Pasen, Pinksteren, en de zogenaamde feestloze tijd, die volgende week begint met de (genummerde) dagen van de zomer. Lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-15-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Brief 14. Zondag Trinitatis

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Troost. Vanaf de 40 dagentijd tot en met Pinksteren lazen we uit het boek Exodus. Op het Pinksterfeest beëindigden we deze cyclus. De zondag van de Drievuldigheid, heet deze zondag. Ik weet nooit zo goed wat ik in de liturgie … Continued

Brief 13 Pinksteren

posted in: Nieuwsbrieven | 0

“Ja, met mij”. Dat zeg je als je je geliefde belt en aan de andere kant de telefoon wordt opgenomen. Zo beginnen de Tien Woorden: Met mij, jouw God, jouw geliefde, die je heeft bevrijd uit je dwalende bestaan, uit … Continued