Brief 27

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Zondag 29 november 2021Eerste zondag van Advent Naam geven aan wat ik zoek Zo omschreef een van mijn leraren het vak van preken en van pastoraat. Preek en pastoraat liggen in deze opvatting in elkaars verlengde en de omschrijving: ‘woorden … Continued

Brief 24

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Brief 24 is uit! Het thema: Korte lontjes door de ogen van een slaaf. Gezien de huidige stand van zaken rond het corona virus is er vanaf nu even geen ochtendgebed op zondag en Breek de week op woensdagochtend. Een … Continued

Brief 23

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Als er geen water meer is, loopt de gemeenschap te hoop tegen Mozes en Aäron. Zij ruziën metMozes en ze zeggen: Ach waren wij maar samen met de onzen gesmoord onder de ogen van deEne. En waarom heb je zijn … Continued

Brief 21

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Mattheus 17 14 Als zij weer terug komen bij de mensen komt er iemand op hem af die voor hem op de knieën valt 15 en zegt: heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek en hij lijdt … Continued

Brief 18

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Wil je wel geloven dat het groeien gaat…. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en … Continued

Brief 17

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Verstoppertje spelen Dit zijn de woorden van de briefrol die de profeet Jeremia heeft verzonden vanuit Jeruzalem,- lees verder http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-17-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf

Hervatting kerkdiensten Mariatsjerke 5 july 9.30

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Naar aanleiding van de bekende versoepelingen van de Coronamaatregelen en de adviezen van de kerkprovincie Friesland, worden de kerkdiensten vanaf 5 juli hervat. Lees verder: http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/20200622-aankondiging-website.docx

Brief 16, eerste zondag van de zomer.

posted in: Nieuwsbrieven | 0

Oproep tot creatief verzet zie, ík zend jullie uit als schapen te midden van wolven; wordt dus slim als de slangen en simpel als de duiven!- Lees verder: http://pkn-mantgum.nl/wp-content/uploads/2020/06/Brief-16-Doarpstsjerke-Mantgum-Skillaerd.pdf