Nieuwe koster.

posted in: Uncategorized | 0

Afgelopen zondag is onze nieuwe koster Maaike de Groot welkom geheten in de Mariakerk.

Ze is al een tijdje bezig met deze taak en heeft de zaak al aardig op de rails. Fijn dat ze bereid was deze functie te aanvaarden.

Maaike is te bereiken op telefoonnummer: 0612504965

Bevestigingsdienst van 19 januari

posted in: Uncategorized | 0

Op 19 januari werden er vijf nieuwe ambtsdragers bevestigd in een ingetogen en door de zon beschenen kerkdienst, geleid door Andries Kobus uit Mantgum.

Bart van der Sloot was de organist. Hij vervangt Take Beukema die in september een ernstig auto-ongeluk kreeg. Op deze dag was hij voor het eerst weer in ons midden en toen iedereen naar huis was, ging hij weer achter de piano zitten. Hij kan het nog!

Veel mensen uit Mantgum en omstreken kwamen naar deze dienst om de nieuwe ambtsdragers te feliciteren.

De nieuwe ambtsdragers zijn:

Gudula van Beem, ouderling

Rinse de Groot, ouderling kerkrentmeester

Boukje Jilderda, ouderling 

Jelle Sybesma, diaken

Feikjen van der Zwaag, ouderling kerkrentmeester

Esther Langedijk, in de vorige kerkenraad diaken, draagt ook in de nieuwe kerkenraad dit ambt. 

De volgende kerkdienst is op zondag 26 januari.

In deze dienst gaan voor: Willemien Keuning en Bart van der Sloot.

Op deze site vindt u informatie over de komende diensten onder kerkdiensten.

Nieuwe website

posted in: Uncategorized | 0

Vanaf 19 januari 2020 is deze nieuwe website in de lucht voor de Hervormde gemeente Mantgum en Skillaerd. Nog niet alles is ingevuld, wij zijn er nog mee bezig. Veel zaken willen wij dit voorjaar met de gemeenteleden overleggen.